Bakanlığımız taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 1117 adet (4/B) Sözleşmeli  Büro Personeli  Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı günlü katılım listeleri aşağıdaki eklerdedir. 
 

Ekler:
 
 
 
 
 
UYARI

Adayların Günlü Katılım Listelerinde açık adresleri belirtilen sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde yine Günlü Katılım Listelerinde belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, hak talebinde de bulunamayacaklardır.
 
 
Not: Daha detaylı bilgi için İçişleri Bakanlığı'nın duyurularına tıklayınız...